Domov     O nas     Kontakt

15. Marec 2019 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2019

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010) na 3. redni seji dne 15. 3. 2019 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2019 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka od petka 15. 3. 2019  do četrtka 29. 3. 2019.

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2019 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Kostel v času uradnih ur.

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županu občine Kostel:

  • pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, z dopisom: «Pripombe na predlog proračuna 2019«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

 

Župan Občine Kostel

Ivan Črnkovič, l.r.