Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

24. Marec 2019 

Spomladanski odvoz nevarnih odpadkov

Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali na okolje zahtevajo še posebej pazljivo ravnanje in poostren nadzor. Imajo eno ali več lastnosti nevarnih snovi. Med nevarne odpadke sodijo baterije, akumulatorji, odpadna jedilna in motorna olja, mineralna olja, ostanki barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, maziva, neonske žarnice in drugi nevarni odpadki. Pri njihovem prepoznavanju so nam lahko v pomoč simboli, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži:

Različnih nevarnih odpadkov med seboj ne mešajte, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Hranite jih v originalni embalaži, na suhem, varnem in otrokom nedostopnem mestu. Nevarnih odpadkov nikoli ne sežigajte, jih ne zlivajte v odtoke in jih ne poskušajte uničevati na nikakršen drug način, temveč jih oddajte v organizirani akciji zbiranja nevarnih odpadkov ustrezno usposobljenim osebam. Nevarne odpadke lahko odpeljete tudi v Zbirni center Mozelj, kjer jih v zato namenjenem prostoru sami razvrstite skladno z navodili nazabojnikih oz. sodih. Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico bo potekala med 28. in 30. marcem 2019. Prebrskajte zaprašene omare, kleti in podstrešja ter vaše nevarne odpadke predajte pooblaščenemu podjetju na vam najbližji lokaciji:

KRAJ

PETEK
29. 3. 2019

LOKACIJA

FARA

8:00 - 9:00

pri ekološkem otoku

BANJA LOKA

9:15 - 10:15

pri ekološkem otoku