Domov     O nas     Kontakt

24. September 2020 

EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB - JAVNA RAZSVETLJAVA V OBČINI KOSTEL

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za JAVNO RAZSVETLJAVO V OBČINI KOSTEL – dobava, montaža in postavitev 9 električnih svetilk na različnih lokacijah v občini.

Izpolnjen popis del, ki je v prilogi, pošljite na naslov Vas 4, 1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do ponedeljka 28. 9. 2020.

Rok za izvedbo del je 26. oktober. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba, ki bo vsebovala točno opisane lokacije za postavitev svetilk.

Štev.:   430-7/2020-2
Datum: 24. 9. 2020

Ivan Črnkovič l.r.
župan
Občine Kostel