Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     

Iskalnik

1. December 2020 


Obvestilo - zimska služba


Spoštovani občani!


Ob prihodu v zimske razmere bi vas radi informirali s pravili ki jih imamo dogovorjene z izvajalcem zimskega vzdrževanja lokalni cest v občini Kostel.


Odstranjevanje snega z voznih površin in površin namenjenih izločanju vozil, se prične takrat, ko višina snega na cestah III. prednostnega razreda še en presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Vzdrževanje prevoznosti je v III. prednostnem razredu toliko časa, dokler je to smiselno, enako tudi v IV. prednostnem razredu, nakar se ceste zapro. V III. prednostnem razredu se ceste odpirajo z izboljšanjem vremenskih pogojev, medtem ko v IV. prednostnem razredu ostanejo zaprte. Te ceste se odpirajo ustrezno krajevnim prilikam.


Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko.


Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe, ali ledenega dežja (žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi sneg se tali), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem vozišč. Posebej kritičnih odsekov, ki so kot taki že izkustveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, mostove, senčne odseke (posebej v gozdovih in ob vodotokih, cestna križišča in podobno.


Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna pojav poledica. Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno postaviti dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v prometu. Na cestah, oziroma daljših cestnih odsekih, za katere je v programu zimske službe predvideno tudi preventivno posipavanje, se posip izvrši že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne razrede.


Ceste v občini Kostel spadajo pod III. prednostni razred. V III. prednostnem razredu se nahajajo ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste. Ceste v III. prednostnem razredu morajo biti prevozne od 5. do 22. ure. V primeru sneženja je potrebno zagotoviti prevoznost cest, predvsem med 20. in 5 uro pa so možni zastoji na cestah do 2 ur. Ob močnem sneženju je potrebno zagotoviti prevoznost cest (pri večpasovnicah vsaj enega prometnega pasu) predvsem med 20. in 5 uro pa so možni zastoji na cestah do 2 ur.


V zadnji dveh leti zaradi mile zine nismo imeli prevelikih nevšečnosti zato upamo da vam bo ta informacija v izogib slabe volje prišla prav . Mi mpa se bomo z izvajacem ( CGP NM ) potrudili da bi bile ceste kar najbolje očiščene.