Domov     O nas     Kontakt

5. Marec 2021 

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC PRI OŠ FARA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

OŠ Fara obvešča vse starše, ki želijo vpisati svoje otroke v Vrtec pri OŠ Fara, da poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2021/22 od 02. marca 2021 do 02. aprila 2021. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, od 01. 09. 2021 dalje. OŠ Fara vabi vse starše, da kot vlagatelji oz. zakoniti zastopniki otroka v času javnega vpisa za novince oddajo vlogo za sprejem v vrtec za šolsko leto 2021/2022 na sedež zavoda, Fara 3, 1336 Kostel. 

Občinski svet Občine Kostel je z dnem 29. 5. 2008 sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec ter plačevanju programov predšolske vzgoje (Uradno glasilo Občine Kostel, 3/2008). Pravilnik opredeljuje, da mora vrtec najmanj enkrat letno objaviti javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico. Skozi leto sprejema informativne prijave, ki pa nimajo statusa vloge. V primeru večjega števila prejetih vlog kot je na razpolago prostih mest v zavodu, komisija za sprejem otrok v vrtec obravnava le vloge, ki so prejete v času javnega vpisa in ne informativnih prijav, ki jih prejme preko leta.

Zato vse starše oz. zakonite zastopnike, ki želijo vpisati otroka v vrtec za šolsko leto 2021/2022, pozivamo k oddaji Vloge za sprejem v vrtec. Obrazec Vloge za sprejem v vrtec pridobite na spletni strani zavoda (https://www.osfara.si/) ali na sedežu zavoda v času uradnih ur od 8. do 14. ure.

Izpolnjeno  vlogo  za  sprejem  v  vrtec  je  potrebno  oddati  v  času  javnega  vpisa  osebno  ali  priporočeno  po pošti  na sedež zavoda. K vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila, in sicer:

  • v primeru, da ste socialno ogrožena družina - Potrdilo o socialni ogroženosti iz Centra za socialno delo;
  • v primeru, da imate otroka s posebnimi potrebami - Odločba iz Zavoda za šolstvo;
  • v primeru, da ima otrok razvojne težave - Priporočilo razvojne ambulante;
  • v primeru, da ste enoroditeljska družina - Pisni odpravek sodne poravnave - sporazum o preživnini ali Potrdilo o pokojnini.

 

Martin  Marinč, l.r.
ravnatelj