Domov     O nas     Kontakt

17. Marec 2021 

EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB - UREDITEV POTI NA GRAD KOSTEL

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za UREDITEV POTI NA GRAD KOSTEL.

Izpolnjen popis del in podpisano izjavo, ki sta v prilogi, pošljite na naslov Vas 4, 1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do petka, 26. 3. 2021 do 10.00 ure.

Rok za izvedbo del je 30 dni od uvedbe v delo, predvidoma do 30. 4. 2021. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

 

Štev.: 626-1/2021-2
Datum: 16. 3. 2021

 

Ivan Črnkovič, l.r.
župan Občine Kostel