Domov     O nas     Kontakt

29. Oktober 2010 


SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OPPN FARA


Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 15. člena Statuta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/2010-UPB1) je župan Občine Kostel dne 29.10.2010 sprejel Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Fara - OPPN Fara, ter okoljskega poročila.