Domov     O nas     Kontakt

24. November 2010 


ODLOČBA O DOLOČITVI MEJ OKUŽENIH IN NEVTRALNIH OBMOČIJ TER ŽARIŠČ OKUŽBE S HRUŠEVIM OŽIGOM


Na podlagi drugega odstavka 76.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS. št. 62/07, uradno prečiščeno besedilo, in 36/2010; v nadaljevanju ZZVR-1) izdaja direktor Fitosanitarne naprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: Uprava) v zadevi preprečevanja širjenja in zatiranja hruševega ožiga naslednjo Odločbo o določitvi mej okuženih in nevtralnih območij ter žarišč okužbe s hruševim ožigom.