Domov     O nas     Kontakt

17. December 2010 


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STANOVANJA


Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/10 in 9/10) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Občine Kostel za leto 2010 objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STANOVANJA.