Domov     O nas     Kontakt

8. Januar 2011 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE TURIZMA V OBČINI KOSTEL DO LETA 2015

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kostel (5. redna seja, 08.01.2011), da se o predlogu Strategije razvoja turizma v občini Kostel do leta 2015 opravi javna razprava, ki bo potekala 30 dni, Občina Kostel objavlja

JAVNO RAZPRAVO O PREDLOGU STRATEGIJE TURIZMA V OBČINI KOSTEL DO LETA 2015

I.

 Občina Kostel je v sodelovanju z podjetjem Somnium d.o.o in Zavodom za kulturo in turizem Kostel pripravila predlog Strategije turizma v občini Kostel do leta 2015.
Predlog se daje v javno razpravo, ki bo trajala 30 dni od objave v Uradnem glasilu Občine Kostel.

II.

Predlog Strategije turizma v Občini Kostel do leta 2015 se objavi na spletni strani Občine Kostel, na vpogled pa je dostopen v času uradnih ur (ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 9.00 do 12.00 ure, četrtek od 14.00 do 16.00 ure) v prostorih občinske uprave Občine Kostel, do vključno 10. februarja 2011.

III.

Pripombe in predlogi k predlogu strategije se pisno pošljejo županu v času javne razprave in sicer od 10. januarja 2011 do 10. februarja 2011.

Fara, dne 08.01.2011

Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l.r.