Domov     O nas     Kontakt

13. Maj 2011 

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA IZBOR DELODAJALCEV V ENOTNO REGIJSKO ŠTIPENDIJSKO SHEMO (RŠS DOLENJSKA) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012

Namen javnega poziva je ugotoviti kadrovske potrebe delodajalcev, za katere bodo razpisane štipendije iz enotne Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju RŠS Dolenjska) v letu 2011.

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v RŠS Dolenjska v šolskem/študijskem letu 2011/2012. Na osnovi izbora bodo delodajalci vključeni v instrument izvajanja RŠS Dolenjska, ki se bo predvidoma sofinanciral iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Na javni poziv se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki s sedežem na območju razvojne regije. Delodajalci, ki se želijo s svojimi potrebami vključiti v štipendiranje iz štipendijske sheme, zagotovijo polovico (50%) potrebnih sredstev za izplačilo štipendij, po končanem šolanju pa štipendista zaposlijo na ustreznem delovnem mestu. Podrobneje so pravice in obveznosti delodajalcev, štipendistov in štipenditorja urejene v Pravilniku o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem (pravilnik) in Pogodbi o štipendiranju. 

Rok za oddajo vlog je 20.08.2011.

 

Vloge s  bodo odpirale vsakega 20. v mesecu do datuma zaprtja poziva.

Prednost pri črpanju sredstev za štipendije bodo imeli delodajalci glede na datum prejema vloge pri štipenditorju. Hkrati bodo njihove potrebe mesečno informativno objavljene na spletni strani razvojnega centra.

Vlogo na javni poziv oddajo delodajalci na predpisan način na prijavnem obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani www.rc-nm.si/projketi/stipendijskashema , na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, naročijo pa ga lahko tudi na številki 07/33 72 984 ali na e-naslovu: miljana.balaban@rc-nm.si.