Domov     O nas     Kontakt

27. November 2019 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2020

Občinski svet Občine Kostel je na podlagi 16. člena Statuta Občine Kostel ( Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/2015, UPB2) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel (UPB, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010) na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 sprejel sklep, da se o predlogu Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2020 opravi javna razprava.

Javna razprava poteka od srede 27. 11. 2019 do četrtka 12. 12. 2019 do 12 ure.

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2020 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si, pisni izvod pa je na vpogled na sedežu občinske uprave Občine Kostel v času uradnih ur.

V času javne obravnave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županu občine Kostel:

  • pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, z dopisom: «Pripombe na predlog proračuna 2020«,
  • v elektronski obliki na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

 

Župan Občine Kostel

Ivan Črnkovič, l.r.