Domov     O nas     Kontakt

4. Marec 2020 

RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Občina Kostel, Vas 4, SI — 1336 Kostel, na podlagi 51. člena in prvega odstavka 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 11/2018 in 79/2018 ZSPDSLS-1) in 16. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS, št. 31/2018) objavlja razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem.

Predmeta oddaje v najem je gostinski lokal v kletni etaži poslovnega objekta Občine Kostel, na naslovu Vas 4, 1336 Kostel, ki zajema lokal s pripadajočimi prostori v površini 119,63 min pravico uporabe terase v površini 60 m2.

Celotna razpisna dokumentacija se nahaja v priponkah tega obvestila.

 


 

Objvavljeno 20. 3. 2020

ZAMIK ODPIRANJA PREJETIH VLOG NA RAZPIS O JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Glede razpisa o javnem zbiranju ponudb za oddajo gostinskega lokala v najem, ki je odprt do vključno 20. 3. 2020, vas obveščamo, da bomo vse v roku prispele ponudbe obravnavali z zamikom, saj se zaradi varnostnih razmer sklicana komisija za odpiranje vlog ne bo sestala. O rezultatih razpisa vas bomo obvestili takoj, ko bodo vzpostavljeni pogoji za nemoteno poslovanje občinske uprave Občine Kostel. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Matjaž Ložar
Direktor  občinske uprave