Domov     O nas     Kontakt

17. Julij 2020 


JAVNO NAROČILO »POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE«


Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (v nadaljevanju: naročnik) vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 41/18, v nadaljevanju: ZJN-3) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, podajo ponudbo za javno naročilo gradnje po postopku oddaje naročila male vrednosti: 


»POSODOBITEV OBČINSKIH CEST V OBČINI KOSTEL – REKONSTUKCIJA CESTE RAJŠELE«