Domov     O nas     Kontakt

9. September 2020 


OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOSTEL


Obveščamo vas, da je v skladu s Pravilnikom o denarnem prispevku za dijake in študente v Občini Kostel rok za oddajo vlog, za dijake do 1. 10. 2020, za študente pa do 31. 10. 2020.


Pravico do izplačila prispevka v Občini Kostel uveljavlja dijak oz. študent ne glede na kraj in državo srednješolskega izobraževanja oz. študija.


Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega srednješolskega izobraževanja oz. študijskega leta, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s  sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.


Vlogo je mogoče dobiti v glavni pisarni Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, v času uradnih ur in na spletni strani www.kostel.si.