Domov     O nas     Kontakt

1. Oktober 2020 

EVIDENČNO NAROČILO - DOBAVA IN MONTAŽA SOLARNIH SVETILK

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za JAVNO RAZSVETLJAVO V OBČINI KOSTEL – dobava, montaža in postavitev 17 solarnih svetilk na različnih lokacijah v občini.

Izpolnjen popis del in podpisano krovno izjavo, ki sta v prilogi, pošljite na naslov Vas 4, 1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do srede 7. 10. 2020 do 8.00 ure.

Rok za izvedbo del je 26. oktober. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za postavitev svetilk, ki bo vsebovala točno opisane lokacije ter 5-letna pogodba za njihovo vzdrževanje.

 

Štev.:   430-7/2020-16
Datum: 1. 10. 2020

 

Ivan Črnkovič, l.r.
župan Občine Kostel