Domov     O nas     Kontakt

19. Oktober 2020 


JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH ZA OBČINO KOSTEL, VERZIJA 1.0


Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Kostel objavlja »Javno razgrnitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za Občino Kostel, verzija 1.0«.


Javna razgrnitev bo trajala v času od 19. 10. 2020 do 18. 11. 2020.


Predlog Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je javno razgrnjen na spletni strani Občine Kostel, www.kostel.si .


Pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel ali po elektronski pošti na naslov: obcina@kostel.si, do zadnjega dneva razgrnitve 18. 11. 2020.


Kontaktna oseba: Anka Beznik, telefonska številka: 01 89 38 242.