Domov     O nas     Kontakt

14. December 2020 

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE KOSTEL ZA LETO 2021

Občinska uprava Občine Kostel v javno obravnavo daje predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2021. 

Predlog Proračuna Občine Kostel za leto 2021 je objavljen na internetni strani Občine Kostel www.kostel.si.

V času javne obravnave do srede, 13. 1. 2021, do 13. ure, lahko vsa zainteresirana javnost, organi in posamezniki podajo dopolnitve ali predloge sprememb. Podajo se lahko pisno na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel ali posredujejo na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

Vse predlagane rešitve s strani zainteresirane javnosti, organov in posameznikov ni nujno, da bodo sestavni del sprejetega akta. Hkrati pa vas tudi opozarjamo, da gre za predlog akta, glede katerega Občinska uprava Občine Kostel ne jamči niti odškodninsko niti kako drugače.

 

Župan Občine Kostel

Ivan Črnkovič, l.r.