Domov     O nas     Kontakt

6. April 2021 

EVIDENČNO ZBIRANJE PONUDB - POSODOBITEV OBČINSKIH CEST – 8. FAZA, SANACIJA JAVNE POTI TIŠENPOLJ

Naročnik Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel vabi ponudnike, da v skladu z določili 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in 90. člena ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z evidenčnim zbiranjem ponudb, podajo ponudbo za POSODOBITEV OBČINSKIH CEST – 8. FAZA, SANACIJA JAVNE POTI TIŠENPOLJ.

Izpolnjen popis del in podpisano izjavo, ki sta v prilogi, pošljite na naslov Vas 4, 1336 Kostel ali e-naslov obcina@kostel.si do petka, 16. 4. 2021 do 10.00 ure.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, predvidoma do 31. 7. 2021. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.

 

Štev.:   371-3/2021-2
Datum: 6. 4. 2021

 

Ivan Črnkovič l.r.
župan Občine Kostel