Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka