Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica