Skupni svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Člani (mandatno obdobje 2019 do 2023)
 • Predstavnica šol občine Kočevje, Bojana Oberstar Bižal, Predsednica
 • Predstavnik vrtcev, Mitja Lavrič
 • Predstavnik ZŠAM Kočevje, Marjan Hočevar
 • Predstavnik upravljalca državnih cest, Andrej Namlih
 • Predstavnik Občine Kočevje, Goran Šneperger
 • Predstavnik Občine Kostel, Jože Jurkovič
 • Predstavnik Občine Osilnica, Matej Štimec
 • Predstavnik šol občin Kostel in Osilnica, Andrej Žagar
 • Predstavnik AMD Kočevje, Branko Šaver
 • Predstavnik redarske službe, Erik Klepac
 • Predstavnik policije, Iztok Mavrin