Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2019 do 2023)
  • Darko Malnar, Kuželj 17A, 1336 Kostel, (predstavnik lokalne skupnosti)
  • Boštjan Ožanič, Kuželj 22, 1336 Kostel, (predstavnik občinske uprave)
  • Jože Tomec, Sela 19, 1330 Osilnica, (predstavnik policije)
  • Alan Furlani, Padovo pri Fari 1, 1336 Kostel, (predstavnik osnovne šole)
  • Andrej Namlih, Podgorska ulica 58, 1330 Kočevje, (predstavnik upravljalca cest)
  • Erik Klepac, Novi Kot 38, 1319 Draga, (predstavnik redarske službe)