Civilna zaščita

112
civilna.zascita@kostel.si
Vodstvo
  • Poveljnik CZ Kostel, Milan PRELOŽNIK
  • Namestnik poveljnika CZ Kostel, Boštjan OŽANIČ