Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Marjan Lisac
  • Frančiška Baran
  • Branko Zlobko