Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Marjan Lisac
  • Nadomestni član, Andrej Selan
  • Nadomestni član, Damjan Južnič