Vloga za izdajo soglasja k izvedbi cestnega priključka na občinsko cesto

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka