Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Oddaj obvestilo

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije