Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti (ko gre za pripravo in izdajo projektnih in drugih pogojev za gradbena dela v varovalnem pasu ceste in dela, ki lahko vplivajo na varnost cestnega prometa),