Vloga za izdajo izjave, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda