Ponudba za prodajo zemljišča/ Vloga za nakup zemljišča