Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim