NADALJEVANJE GRADNJE MRLIŠKE VEŽICE V BANJA LOKI–1. FAZA - ponovitev

13. 10. 2021 Teja S. Ž. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ) 47
13.10.2021
Javna naročila
20.10.2021 do 10:00
13.10.2021
JN007016/2021-W01
Povezava
12.10.2021
Matjaž Ložar
matjaz.lozar@kostel.si
01/777 80 12