NOVA NADSTREŠNICA NA AVTOBUSNI POSTAJI V BANJA LOKI

15. 10. 2021 Teja S. Ž. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ) 146