Civilna zaščita

Vodstvo
  • Poveljnik CZ Kostel, Milan PRELOŽNIK
  • Namestnik poveljnika CZ Kostel, Boštjan OŽANIČ